Istangoritual - Istanbul Tango Ritual

Orkestra

tangesta1
İsmini Tango ve Estambul‘un (İspanyolca İstanbul) birleşiminden alan TangEsta [Tangueros  De  Estambul],  Arjantin  tangolarını  otantik  üsluplarıyla   icra  eden  bir  tango  orkestrasıdır.  TangEsta’yı  2012  yılının  sonlarında  kuran   Ortaç  AYDINOĞLU,  konservatuvarda  aldığı  klasik  müzik  eğitiminin  yanı  sıra   birçok  farklı  müzik  türü  ile  ilgilenmiş  ve  çeşitli  projelerde  yer  almıştır.  Uzun   süredir  ilgilendiği  tango  müziğine  dair  çalışmalarını  ileri  boyuta  taşımış  ve   Avrupa’da  akademik  olarak  tango  eğitimi  veren  tek  kurum  olan  Codarts’a   (Hollanda)  giderek  bir  yıl  süre  ile  burada  bandoneon,  tango  tarihi  ve  teorisi,   kompozisyon,  aranjman,  orkestrasyon  ve  üslup  üzerine  eğitim  almıştır.  Ardından   Buenos  Aires’e  (Arjantin)  giderek  çalışmalarını  buradaki  dünyaca  ünlü  eski  ve   yeni  tango  müzisyenleriyle  derinleştiren  sanatçı,  Türkiye’ye  döndüğünde,   tangonun  gerçek  anlamda  ancak  ve  ancak  profesyonel  tango  müzisyenleri  ile   çalınabileceğine  inandığı  için  öncelikle  orkestrada  yer  almak  isteyen   müzisyenleri  tango  müziği  konusunda  eğitmeye  başlamış  ve  böylelikle   TangEsta’nın  temellerini  atmıştır.  Her  biri  profesyonel  müzisyen  olan  orkestra   elemanları  bu  süre  zarfında,  kendi  alanlarında  uzman  birer  tango  müzisyeni   olarak  yetişmiş  ve  böylelikle  orkestra,  tüm  elemanları  profesyonel tango müzisyeni  olan  ve  farklı  stilleri  icra  edebilen  bir  dans  ve  gösteri  orkestrası  halini   almıştır.

2015 yılındaki ilk çıkışlarından itibaren ulusal ve uluslararası tangoseverler tarafından ilgi ve beğeniyle karşılanan orkestra, kısa zamanda dünyanın sayılı dans orkestralarından biri olacak seviyeye ulaşmıtır. İlk   albümlerini  2017  yılında  hem  dijital  hem  de  CD  olarak yayınlanan TangEsta, evrensel müzik dilinin bir lehçesi olan tangonun oluşturduğu kültürler arası zenginliğe Türkiye’den katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Müzisyenler

Müzik  Direktörü : Ortaç  AYDINOĞLU
Bandoneon           : Ortaç  AYDINOĞLU
Keman                   : Cenk  ATASOY
Piyano                   : Baturay  YARKIN
Kontrbas               : Kristian LIND