Istangoritual - Istanbul Tango Ritual

Sermet Sünnetçioğlu

djsermet


Sermet Sünnetçioğlu (Türkiye)
Tangoya 2003 yılında Izmir’de başladı, 2008 yılında İzmir’de lokal milongalarda Dj liğe başladı. İlk uluslararası deneyimi 2011 İzmir Tango Maratonudur. Sonrasında İstanbul 333, Milongahane, ve Tangolic’te, 2013 Tango to İstanbul boat milongada, 2016 afternoon milongada, Summer Tango Festivali 2014, İstanbul Tango Ritual 2013 2015 afternoon milongalarda, Honkong Tango Maratonunda ve Brasov’da Dj.lik yaptı.

Milongada moderator olmayı ve pist ile sürekli iletişim içinde olmayı önemsiyor.

Carlos Di Sarli, J D’ Arienzo, Anibal Troilo, Osvaldo Pugliese favorileri.