Istangoritual - Istanbul Tango Ritual

Tango DJs

Namık Mengi

Namik


Namık Mengi (Türkiye)
Growing up music has always been part of this Dj’s life.  Drawn to the rhythmic beat of the Afro-cuban he started playing bongo and conga until by chance he stumbled on an outdoor milonga 11 years ago…More

Sermet Sünnetçioğlu

djsermet


Sermet Sünnetçioğlu (Türkiye)
Tangoya 2003 yılında Izmir’de başladı, 2008 yılında İzmir’de lokal milongalarda Dj liğe başladı. İlk uluslararası deneyimi 2011 İzmir Tango Maratonudur. Sonrasında İstanbul 333, Milongahane, ve Tangolic’te, 2013 Tango to İstanbul…
More